Cuối quý 3 | 2021, BKSOLUTIONS tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Coteccons, trở thành đơn vị đồng hành trong dự án KDL quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn).
Các hạng mục thi công BKSOLUTIONS thực hiện bao gồm: chống thấm, hoàn thiện sàn (sơn epoxy),…