XỬ LÝ/ SỬA CHỮA

FOAM SL669

THẨM THẤU

FOSROC BRUSHBOND TGP

Rated 4.33 out of 5

POLYURETHANE/ POLYUREA

MARISEAL 270

MÀNG TIỀN CHẾ

SIKABIT W15

EPOXY GỐC NƯỚC

SIKAFLOOR 2530W

Rated 4.67 out of 5

EPOXY GỐC DẦU

SƠN JOTUN TOPCOAT

Rated 3.00 out of 5

XI MĂNG POLYMER

Spectite CW100

EPOXY KHÔNG DUNG MÔI

SL 3000